Beyin gücünü artırmak: 7 ay sonrakı sonuçlarım | Resimler & gerçekler

Daha fazla beyin gücünün faydaları nelerdir?

Daha fazla beyin gücüne özgü bazı faydalar vardır. Bu avantajlardan ikisine odaklanmak mantıklı görünüyor:

Daha iyi performans: Artan beyin gücünün bellek ve öğrenme gibi performansı artırabileceği bildirilmiştir. Pfeiffer ve ark. beyin gücünün bu spesifik kullanımına özgü değildir, ancak performansın iyileştirilmesinin beyin ve davranış üzerinde nasıl faydaları olabileceğini gösterir. Ayrıca, eğitimin bir dizi bilişsel testte performansı geliştirdiği ve eğitim ile ilişkili artan beyin gücünün performanstaki iyileşmelerle ilişkili olmadığı gösterilmiştir.

Uykuda iyileşme: Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, IQ değeri yüksek olan kişilerin akşamları uykusuzluk seviyelerinde önemli ölçüde düşük olduğu bulunmuştur. Bunun, beynin uyku merkezinin, performansın iyileştirilmesi ile ilişkili olan gelişmiş performansından kaynaklandığı bulunmuştur.

Beyin etkinliğinin iyileştirilmesi: Zatorre, Rabinovitch ve meslektaşlarının yaptığı bir çalışmada, beynin belirli bir bölümünün (sol dorsolateral prefrontal korteks) performansında bir iyileşmenin genel performansın iyileşmesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu, "nöroplastisite" yöntemi olarak adlandırılan bir beyin eğitiminin kullanımında bir artışa yol açmıştır. Bu eğitimin performans ve belleği iyileştirmede çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

En son yorumlar

NooCube

NooCube

Linnea Warren

NooCube şu anda gerçek bir gizli NooCube kabul edilir, ancak popülerlik yakın geçmişte hızla artmış...