Påfrestning: Skitsnack eller mirakelkur? 5 hårda fakta

Vad är en stress trigger?

Jag är en stressläkare. Så om du är orolig för ett medicinskt tillstånd, vänligen kontakta en läkares professionella åsikt. Du kan ringa mitt professionella kontor i USA på 866-922-8890, eller via e-post på

Mitt mål är att hjälpa människor och företag att förstå vad som orsakar stress. I mina böcker, Stress, Stress & ångest, konsten att vara lycklig och självkontroll förklarar jag ingående vad som orsakar stress och hur man använder stresshanteringsmetoder för att förbättra ditt liv.

Så hur är stressrelaterat?

Människor med vissa genetiska egenskaper har större chans att utveckla stressrelaterade sjukdomar, psykiska hälsoproblem och dödsfall. Människor med vissa personlighetstrekk (särskilt ilska och rädsla) löper också högre risk. Detta beror på att egenskaperna är vanligare hos vissa människor som kan uppleva höga nivåer av stress i deras liv. Vissa människor har en högre sannolikhet för att utveckla vissa stressrelaterade sjukdomar än andra.

Vad orsakar stress?

Det finns många saker som orsakar stress, men huvudkällan till stress är dina egna tankar, rädsla och känslor. Människor upplever stress när de känner sig oroliga, besvikna eller skämmas.

Om du upplever alltför mycket stress kan du ha problem med att kontrollera dina tankar, känslor eller handlingar.

De senaste testerna

CalMax

CalMax

Linnea Warren

Om du CalMax de många rapporter som har kommit till CalMax nu, kan många entusiaster CalMax stresse...