Zwiększyć moc mózgu | 10 wskazówek dla najlepszych rezultatów!

Jakie są zalety większej mocy mózgu?

Jest więcej konkretnych korzyści dla większej mocy mózgu. Logiczne wydaje się skupienie na dwóch z tych korzyści:

Lepsza wydajność: donoszono, że zwiększona moc mózgu może poprawić wydajność, na przykład w zakresie pamięci i uczenia się. Badanie Pfeiffer i in. nie jest specyficzne dla tego konkretnego wykorzystania siły mózgu, ale pokazuje, w jaki sposób poprawa wydajności może przynieść korzyści mózgowi i zachowaniu. Wykazano również, że trening poprawia wydajność szeregu testów poznawczych, a zwiększona moc mózgu związana z treningiem nie jest związana z poprawą wydajności.

Poprawa snu: Ostatnie badania wykazały, że osoby o wyższym IQ mają znacznie niższy poziom senności wieczorem. Stwierdzono, że jest to spowodowane poprawą wydajności centrum snu mózgu wieczorem, co jest związane z poprawą wydajności.

Poprawa wydajności mózgu: W badaniu Zatorre, Rabinovitcha i współpracowników stwierdzono, że poprawa wydajności określonej części mózgu (lewa grzbietowo-boczna kora przedczołowa) była skorelowana z poprawą ogólnej wydajności. Doprowadziło to do wzrostu wykorzystania treningu mózgu zwanego metodą „neuroplastyczności”. Ten trening okazał się bardzo skuteczny w poprawianiu wydajności i pamięci.

Najnowsze recenzje

Genium

Genium

Linnea Warren

Genium jest dobry, aby znacznie poprawić koncentrację, ale co to może być? Spojrzenie na doświadcze...

Revitalum Mind Plus

Revitalum Mind Plus

Linnea Warren

Jeśli rozmowa koncentruje się na wzroście koncentracji, Revitalum Mind Plus nie Revitalum Mind Plus...